Mọi thông tin liên hệ với admin/ban quản trị xin pm qua email Game1Kb.Hotro@Gmail.Com để được giải quyết trực tiếp nhé. Lưu ý là chỉ sms thôi nhé, trong trường hợp gọi mình sẽ không nghe máy và giải quyết đâu nhé. Lý do là mình bận nhiều việc lắm chỉ trả lời các bạn vào những khung giờ nhất đinh. Thân