https://game1kb.com/wp-content/uploads/2018/09/tang-exp-va-len-cap-dragon-nest-mobile.pngDragon Nest Mobile: Cách Tăng Kinh Nghiệm và Lên Cấp Nhanh Người viết: VipboyKz
Ngày đăng: 20/09/2018
233 lượt xem

Dragon Nest Mobile: Hướng Dẫn Tăng Kinh Nghiệm và Lên Cấp Nhanh

Điều đầu tiên và quan trọng khi bắt đầu các game cày cuốc đó chính là lên cấp. Trong Dragon nest, sự thay đổi cấp sẽ giúp bạn mở ra nhiều tính năng mới của game, mở thêm nhiều kỹ năng và các phụ bản mới với từng mức cấp nhất định.

Trong Dragon nest, bạn không cần phải bỏ quá nhiều thời gian cho việc phải cày liên tục để lên cấp nhanh, vì Dragon nest mobile giới hạn số thể lực và kinh nghiệm tối đa nhận được trong 1 ngày, cho nên khi thực hiện hết các nhiệm vụ có thể, bạn có thể dừng việc tăng kinh nghiệm để chuyển sang làm những việc khác.

Sau đây là các tip cơ bản để giúp bạn hiểu rõ hơn về cách lên cấp và nhận được kinh nghiệm tối đa trong 1 này, hỗ trợ tốt nhất cho việc cày cuốc của bạn.

Hoàn thành Nhiệm vụ chính:

Hình ảnh tang exp va len cap dragon nest mobile in Dragon Nest Mobile: Cách Tăng Kinh Nghiệm và Lên Cấp Nhanh

Là nhiệm vụ chính tuyến để theo dõi cốt truyện của game, mỗi nhiệm vụ sẽ có một phụ bản tương ứng. Mỗi khi lên 1 cấp, nhiệm vụ chính sẽ mở thêm cho bạn 2-3 phụ bản mới.

Với mỗi nhiệm vụ hoàn thành được, bạn sẽ nhận được:
EXP khi hoàn thành phụ bản: 600

Hình ảnh tang exp va len cap dragon nest mobile 1 in Dragon Nest Mobile: Cách Tăng Kinh Nghiệm và Lên Cấp Nhanh

EXP khi trả nhiệm vụ: tăng theo từng mức độ cấp

Hình ảnh tang exp va len cap dragon nest mobile 2 in Dragon Nest Mobile: Cách Tăng Kinh Nghiệm và Lên Cấp Nhanh

Tuy nhiên, exp khi hoàn thành phụ bản sẽ không tăng theo cấp, còn exp khi trả nhiệm vụ sẽ tăng theo từng mức độ cấp, ví dụ từ lv1 – 10, exp nhận được khi trả nhiệm vụ là 200, lv11 – 23 là 1250.
Sau khi hoàn thành 1 phụ bản và đạt được 3 sao, bạn có thể đánh lại phụ bản đó mà không cần phải vào đánh, bằng cách nhấn CÀN QUÉT, bạn sẽ nhận được phần thưởng tương ứng của phụ bản đó và exp khi hoàn thành phụ bản.

Hình ảnh tang exp va len cap dragon nest mobile 3 in Dragon Nest Mobile: Cách Tăng Kinh Nghiệm và Lên Cấp Nhanh

Phụ bản Vực tối

Hình ảnh tang exp va len cap dragon nest mobile 4 in Dragon Nest Mobile: Cách Tăng Kinh Nghiệm và Lên Cấp Nhanh

Từ cấp 12, mở Phụ bản vực tối, là những phụ bản đặc biệt cũng đi theo cốt truyện và cũng mở tương ứng theo cấp, tuy nhiên, phụ bản Vực tối sẽ khó hơn các phụ bản thường, đòi hỏi Lực chiến cao hơn, và lượng exp nhận được cũng cao hơn. Số lần để vượt Phụ bản Vực tối 1 ngày là 6, mua được thêm 2 lần bằng Xu rồng, tổng cộng nếu bạn bỏ thêm Xu rồng mua thì sẽ đi được 8 lần.

EXP nhận được khi hoàn thành Phụ bản Vực tối: 1440
Tổng EXP nhận được tối đa: 1440 x 8 = 11520
Nhiệm vụ hằng ngày (Uỷ thác của Princess)

Khi đạt cấp 16, game sẽ mở tính năng Nhiệm vụ hằng ngày, và mỗi ngày TL game, bạn sẽ thấy được nhiệm vụ hằng ngày được báo, nhấn vào để chạy lại nhận từ nữ tư tế.

Hình ảnh tang exp va len cap dragon nest mobile 5 in Dragon Nest Mobile: Cách Tăng Kinh Nghiệm và Lên Cấp Nhanh

Bảng nhiệm vụ hằng ngày gồm 8 nhiệm vụ chính, sau khi hoàn thành hết các nhiệm vụ, trả hoàn thành nhiệm vụ để nhận phần thưởng tương ứng theo cấp độ của bảng nhiệm vụ và 1 lượng exp khá lớn:

EXP nhận được khi hoàn thành mỗi nhiệm vụ: 3500
Tổng của 8 nhiệm vụ là : 3500x 8 = 28000
EXP tổng khi hoàn thành tất cả nhiệm vụ hằng ngày: 25000
Tổng EXP nhận được từ NV hằng ngày là: 28000 + 25000 = 53000

Nhiệm vụ tuần

Hình ảnh tang exp va len cap dragon nest mobile 6 in Dragon Nest Mobile: Cách Tăng Kinh Nghiệm và Lên Cấp Nhanh

Bắt đầu từ cấp 16, bạn sẽ mở nhiệm vụ tuần, là nhiệm vụ nhận được từ Event Planer Irine, và chỉ nhận được mỗi tuần 1 lần. Nhiệm vụ tuần là 1 bảng gồm 10 nhiệm vụ và có nhiều cấp độ nhiệm vụ từ C đến A. Sau khi hoàn thành 1 nhiệm vụ sẽ nhận được những phần thưởng và exp tương ứng, và sẽ có rương nhận thêm phần thưởng và exp sau khi hoàn thành 3, 6 và 10 nhiệm vụ.

EXP nhận được sau khi hoàn thành mỗi nhiệm vụ: 5000
Tổng EXP khi hoàn thành 10 nhiệm vụ: 5000×10 = 50000
EXP nhận được sau khi hoàn thành 3, 6, 10 nhiệm vụ: 10000
Tổng tất cả EXP nhận được từ NV tuần = 50000 + (10000×3) =80000

EXP hằng ngày

Mỗi ngày đăng nhập, vào Phúc lợi > Nhận lại thưởng.
Lượng EXP nhận được sẽ tăng theo các mức độ cấp.

Hình ảnh dragon nest mobile huong dan len cap nhanh in Dragon Nest Mobile: Cách Tăng Kinh Nghiệm và Lên Cấp Nhanh

Tổng kết:
Nhìn chung, để đạt được lượng EXP cao nhất trong 1 ngày, bạn cần:
Hoàn thành nhiệm vụ chính (nếu có)
Hoàn thành nhiệm vụ hằng ngày (quan trọng)
Hoàn thành nhiệm vụ tuần
Nhận exp từ phúc lợi mỗi ngày
Hoàn thành 6 lần Phụ bản vực tối (8 lần nếu mua thêm)
Càn quét 10 lần nếu thấy thể lực còn nhiều (có thể bỏ thêm xu rồng để thêm thể lực càn quét, tối đa 7 lần mua)

Lưu Ý


Nội dung tương tự:
Đăng bình luận

Mẹo: Ý kiến của bạn sẽ giúp tăng chất lượng bài viết